پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات فرایند صدور پروانه بهره برداری معدن
آدرس وبگاه http:/cadaster.mimt.gov.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در معدن
مدارک لازم تصویر و اصل گواهی کشف برای معادنی که بار اول به بهره برداری میرسد، تصویر شناسنامه (اشخاص حقیقی)، تصویر شرکت نامه و مدارک ثبت شرکت، شناسنامه معدن، طرح بهره برداری ،نقشه محدوده معدن در مقیاسهای 1:1000 و 1:20000، تضمین حقوق دولتی، قرارداد مسئول فنی منتخب، پ
قوانین و مقررات بالادستی قانون معادن ، آئین نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوطه بشماره مصوبه85744/ت 49089ک مورخه 11/4/92( فصل سوم )
هزینه خدمت 1,000,000
شماره حساب (های) بانکی 2180000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر: تحویل پروانه به خود متقاضی)

پروانه بهره برداری معدنی مجوزی است که توسط وزارت صنعت معدن وتجارت برای بهره برداری از معدن برای مدت معینی در محدوده مشخصی صادر می شود

1- ارائه درخواست بهره برداری بانضمام طرح بهره برداری و مدارک لازم در سامانه کاداستر
2- بررسی مدارک و طرح توسط سازمان
3- اعزام کارشناس به محدوده مورد نظر جهت تهیه گزارش نظارتی بادفترچه مشخصات و تطبیق نقشه های ارائه شده توسط دستگاه gps
4- بازدید و میله گذاری محدوده اکتشاف توسط کارشناس اکتشاف و تهیه گزارش
5- محاسبه حقوق دولتی و ضمانت حسن انجام کار
6- معرفی مسئول فنی به متقاضی
7- تعیین محدوده جغرافیایی معدن جهت درج در پروانه بهره برداری
8- صدور پروانه بهره برداری