پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدورجواز تاسیس صنعتی
آدرس وبگاه http://stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&type=35Behinyab.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین صنعتگران
مدارک لازم مدارک هویتی مالک برای متقاضیان حقیقی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی برای متقاضیان حقوقی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی مورخ 18/07/92
هزینه خدمت 1,100,000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)

این فرآیند درخصوص صدور جواز تاسیس واحد های صنعتی بوده که به منظور ارایه خدمت به سرمایه گذاران در بخش صنعتی می باشد.
دراین فرآیند بر اساس درخواست متقاضی جهت ایجاد واحد صنعتی جواز تاسیس صادر میگردد.
برای انجام این فرآیند، متقاضی نسبت به ثبت درخواست خود در درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت اقدام مینماید.درمرحله بعد این درخواست در سامانه مدیریت فرآیندها از سوی کارشناسان بررسی و پس از دریافت استعلامات مورد نیاز تایید و از سوی بالاترین مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر میگردد که در نهایت ثبت دبیرخانه خواهد شد. این فرایند شامل زیرخدمت های تمدید، انتقال و اصلاح جواز تاسیس می باشد.