پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز کارگاه قالیبافی متمرکز
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین ارباب رجوع و افراد حقوقی
مدارک لازم برابر دستورالعمل : تقاضا ، تکمیل طرح توجیهی ، عکس 4 x 3 دو قطعه ، تصویر کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت ( برای آقایان ) ارائه کارت قالیبافی وگواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل مرکز ملی فرش ایران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت مدرک)

درخواست متقاضی برای صدور مجوز به اداره شهرستان و تشکیل پرونده وارسال به سازمان جهت صدور مجوزدر ابتدا پس از درخواست متقاضی لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به متقاضی ارائه می شود تا مدارک و مستندات را آماده نموده و به اداره فرش شهر / شهرستان مربوطه تحویل داده و پرونده توسط کارشناس مجوزها بررسی و بازرسی از محل کارگاه صورت می گیرد و در صورت تائید کارشناس و سپس تائید رئیس اداره فرش مجوز صادر می گردد.

1-ثبت درخواست متقاضی 2-ارائه چک لیست مدارک پرونده 3-استعلام از مراجع ذیصلاح 4-تشکیل پرونده و بررسی 5-بازرسی 6-صدور مجوز