پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز نمایندگیهای پخش کالا
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین شرکتهای پخش کالا
مدارک لازم درخواست کتبی از سازمان- کارت ملی ،شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیرعامل- اساسنامه و روزنامه رسمی- شناسه ملی- پروانه بهره برداری(تولیدکنندگان) و کارت بازرگانی(واردکنندگان)- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت و انبار- مدارک مالکیت یا اجاره ناوگان حمل و نقل- ف
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل ها و نامه های واصله از وزارت متبوع و سایر دستگاههای ذیصلاح
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت مدرک)

این فرآیند برای شرکتهای پخش که شخصیت حقوقی می باشند با یهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز ، کالا را از مبادی تولید یا واردات دریافت و بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهند.اهداف خدمت:- پخش کالا در زمان و مکان مناسب -- قیمت های یکسان و با کیفیت مطلوب در سطح استان-- رعایت درصدهای سود تایید شده از سوی مراجع قیمت گذاری در راستای تامین حقوق مصرف کنندگان
- پخش کالا در زمان و مکان مناسب
- قیمت های یکسان و با کیفیت مطلوب در سطح استان
- رعایت درصدهای سود تایید شده از سوی مراجع قیمت گذاری در راستای تامین حقوق مصرف کنندگان

1- ثبت درخواست متقاضی 2- تشکیل پرونده 3- صدور استعلامات بانک، بیمه، مالیات، ایران کد و انجمن صنعت پخش 4- اخذ پاسخ استعلامات مذکور 5- بادید از دفتر و انبار شرکت 6- صدور جواز 7- تایید مقام مجاز 8- ثبت مجوز در دبیرخانه 9- تحویل به متقاضی