پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات بررسی و تعیین اولویت جهت استفاده از تسهیلات خارجی - فاینانس
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین متقاضیان فاینانس
مدارک لازم مدارک ارسالی از سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
قوانین و مقررات بالادستی ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

در این فرایند درخصوص موافقت با پذیرش طرح ، اعلام اولویت و یا بررسی توجیه فنی اقتصادی طرح اعلام نظر انجام میشود. و موافقت این دستگاه به بانک عامل جهت ادامه روند بررسی و نیز بانک مرکزی جهت انسداد سهمیه ارزی اعلام می گردد.

1-پذیرش اولیه عاملیت توسط بانک عامل2-اعلام موافقت دستگاه با پذیرش طرح3-انسداد سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی