پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه کسب ایثارگری
آدرس وبگاه http://dpli.ir/3etQ6O
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین جانبازان ، همسر جانبازان ، یکی از فرزندان متوفی و یکی از فرزندان جانباز ازکار افتاده – کلیه اعضاء خانواده شهدا – آزاده ، همسر آزاده، یکی از فرزندان متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده
مدارک لازم الف –مدارک و شرایط عمومی :1. معرفی نامه بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی2. سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا ارئه قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص ، اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل کسب و یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاهاتبص
قوانین و مقررات بالادستی ماده 79 قانون نظام صنفی- آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون نظام صنفی
هزینه خدمت 10000 - 10000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (هت احراز اصالت مدرک) - (نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)-(سایر)

‌طبق ماده 79 قانون نظام صنفی وظیفه صدور پروانه کسب برای ایثارگران مشمول این ماده بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد. که در مراکز استان این وظیفه را سازمان صنعت معدن و تجارت و در شهرستان ها ادارات صنعت معدن و تجارت بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است انجام می گردد

1-ارایه معرفی نامه از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران 2-ثبت درخواست در سامانه پروانه کسب 3-ارسال و دریافت تاییدیه استعلام از دستگاه های ذیربط 4-صدور و تمدید پروانه کسب