پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور معافیت گمرکی ماشین آلات
آدرس وبگاه http://hstsm.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضیان برای صدور مجوز معافیت گمرکی واحدهای صنعتی
مدارک لازم تصویر پروانه صنعتی – تصویر فاکتور خرید – تصویر بارنامه حمل و قبض انبار گمرک جمهوری اسلامی ایران – کاتالوگ – پکینگ لیست – تعهد محضری طبق فرم مربوطه – ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش
قوانین و مقررات بالادستی بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)) غیرالکترونیکی(سایر: تحویل نسخه چاپی مجوز)

حمایت از واحدهای صنعتی و مساعدت در گسترش نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها – ماشین های تولیدی که با موافقت وزارت صنعت و معدن و تجارت توسط واحدهای تولیدی و صنعتی مجاز وارد می شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

1-بررسی درخواست
2-تایید و یا عدم تایید
3-ارسال به ستاد واقع در تهران
4-صدور مجوز معافیت در صورت تایید در ستاد.