پرش به محتوای اصلی

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات حوزه محیط زیست

عنوان خدمات تدوین پیش نویس قوانین و مقررات حوزه محیط زیست
آدرس وبگاه https://www.doe.ir
نام دستگاه اجرایی تدوین ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار, سلامت, آموزش
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تدوین پیش نویس قوانین ، ضوابط، مقررات و استانداردهای حوزه محیط زیست وفق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید ، قانون جلوگیری از آلودگی دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی به مواد نفتی ( مصوب1389 ) و قانون هوای پاک

G2B دولت به کسب و کارها