پرش به محتوای اصلی

تدوین استاندارهای مرتبط با محیط زیست (آلودگی هوا، صدا، انرژی و تغییر اقلیم، آب و خاک و ...)

عنوان خدمات تدوین استاندارهای مرتبط با محیط زیست (آلودگی هوا، صدا، انرژی و تغییر اقلیم، آب و خاک و ...)
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/default.aspx
نام دستگاه اجرایی تدوین ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در شرایط نیاز به تدوین استاندارد موارد تهیه و به هیات دولت جهت تصویب ارسال می گردد

G2G دولت به دولت