پرش به محتوای اصلی

ارائه اطلاعات توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور

عنوان خدمات ارائه اطلاعات توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home/
نام دستگاه اجرایی ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

جمع آوری و آماده سازی انواع داده های مکانی و توصیفی موجود در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها و ورود این اطلاعات به پایگاه داده مکانی

G2B دولت به کسب و کارها