پرش به محتوای اصلی

ارائه آمارواطلاعات عملکرد محیط زیست

عنوان خدمات ارائه آمارواطلاعات عملکرد محیط زیست
آدرس وبگاه http://www.doe.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

نظام جامع آمار محیط زیست کشور با هدف جمع آوری، طبقه بندی و ارائه گزارشات مستمر به منظور تحلیل مدیریتی اطلاعات و آمار تخصصي محيط زيست، امکان بهره برداری کاربران در سطوح مختلف اعم از مدیران،کارشناسان، دانش پژوهان و... را بنحوی مطلوب فراهم ساخته است.
آمار و اطلاعات تخصصی محیط زیست با بررسی¬های کارشناسی مستمر تهیه شده و پس از طبقه بندی موضوعی و با تعیین سطح دسترسی بر حسب موضوع و اهمیت هر طبقه، در دسترس متقاضی قرار می گیرد. متقاضیان می توانند از اطلاعات تهیه شده موجود بر اساس نیاز استفاده نمایند.

G2B دولت به کسب و کارها