پرش به محتوای اصلی

نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند

عنوان خدمات نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند
آدرس وبگاه https://iranemp.ir/
نام دستگاه اجرایی نظارت برعملکرد زیست محیطی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مامی مراحل مدیریت اجرایی پسماند را شامل می شود، شناسایی واحدهای تولید کننده پسماند و نظارت بر عملکرد آنان و دستگاههای متولی و مراکز دفع و دفن پسماند.

G2B دولت به کسب و کارها