پرش به محتوای اصلی

ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی

عنوان خدمات ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی
آدرس وبگاه https://arzyabi.doe.ir/
نام دستگاه اجرایی نظارت برعملکرد زیست محیطی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بررسی و امتیازدهی به دستگاههای اجرایی کشوردر راستای پیاده سازی نظام مدیریت سبز و ارائه گزارش به دولت