پرش به محتوای اصلی

نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ، منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی)

عنوان خدمات نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ، منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی)
آدرس وبگاه https://iranemp.ir/login
نام دستگاه اجرایی نظارت و پایش محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پیشگیری ،کنترل و نظارت بر منابع آلاینده و حفاظت و مدیریت زیست محیطی اب و خاک

G2B دولت به کسب و کارها