پرش به محتوای اصلی

تعیین نیاز آب محیط زیستی تالابها و رودخانه ها

عنوان خدمات تعیین نیاز آب محیط زیستی تالابها و رودخانه ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی نظارت و پایش محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تعیین حجم و توزیع زمانی و مکانی آب رهاسازی شده بمنظور حفظ اکوسیستم تالاب