پرش به محتوای اصلی

ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی

عنوان خدمات ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی نظارت و پایش محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ارایه گزارش های محیط زیستی به مراجع قانونی وفق مفاد قوانین و مقررات ملی، کنوانسیون ها و پروتکل ها و سایر معاهدات منطقه ای و بین المللی