پرش به محتوای اصلی

ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار

عنوان خدمات ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی نظارت و پایش محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

احصاء ارزشهای تمام منابع محیط زیستی کشور و ورود آن به حسابهای ملی برای سبز نمودن GDP و تعیین تولیدناخالص داخلی واقعی کشور و استقرار سیستم حسابداری محیط زیستی و تعیین میزان خسارت وارد شده به محیط زیست در صورت بروز حوادث

G2G دولت به دولت