پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوزهای ماهیگیری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان شیلات ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، روزنامه رسمی ثبت شرکت ، ارایه گواهینامه های ناخدا و خدمه - کارت سلامت خدمه معتبر –قبض پرداخت عوارض بندری –قبض پرداخت تعرفه صید –مدارک بیمه – عدم خلافی شناور - دفترچه تردد صیادی
قوانین و مقررات بالادستی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن، مصوبات کمیسیون برنامه ریزی و بهره برداری از آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، آئین نامه ها و دستورالعملهای مدیریت ماهیگیری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

در این خدمت صدور مجوزهای ماهیگیری برای صیادی در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود. لازم به ذکر است دو زیر فرایند در این قسمت وجود دارد که به شرح ذیل است:
1- فرآیند صدور موافقت اصولی صید و تامین شناورصیادی و پروانه صید
2- فرآیند صدور مجوز تردد شناورهای صیادی
انجام فعالیت صید در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای جنوب کشور شامل خلیج فارس و دریای عمان و آبهای شمال ، دریای خزر که از دیر باز فعالیت ماهیگیری در آنها صورت میگرفته است. در این راستا و به جهت کنترل منابع آبزی و در راستای وظایف محوله به سازمان شیلات ایران در قانون اساسی ، کلیه فعالیتهای مربوط به آبزیان میبایستی تحت کنترل و نظارت سازمان شیلات ایران باشد. در این راستا تمام صیادانی که مبادرت به صید در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مینمایند میبایستی دارای مجوزهای لازمه و صادر شده از طرف سازمان شیلات ایران باشند.
در این خصوص در فرآیند اول نحوه صدور مجوز اصلی صید تحت نام "موافقت اصولی صید و تامین شناورصیادی و پروانه صید" میباشد که در آن چگونگی و مدارک لازم برای صدور این مجوز ثید شده است.
در فرآیند دوم هر زمان که یک شناور صیادی قصد رفتن به صید را داشته باشد میبایتست در ابتدای هر سفر مجوز تردد اخذ کند که شرایط اخذ آن نیز ارائه شده است.

1- ارائه درخواست و ثبت
2-تکمیل مدارک و بررسی
3- تایید مدارک
4- استعلامات و تایید صلاحیت
5- صدور مجوز