پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان شیلات ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، روزنامه رسمی ثبت شرکت ، درخواست کتبی متقاضی،طرح توجیهی فنی و اقتصادی ، گزارش بازدید فنی کارشناس شیلاتی ، تعیین لیست ادوات و تجهیزات مورد نظر متقاضی از لیست فروشندگان مجاز در سایت مرکز مکانیزاسیون کشاورزی
قوانین و مقررات بالادستی نامه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به شماره 555/04/800 مورخ 26/3/93 موضوع ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی به شماره 5489/20 مورخ 31/2/93
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

این خدمت عمدتا به منظور دریافت تسهیلات بانکی و جذب تسهیلات مربوط به پروژه های شیلاتی جهت توسعه ، ایجاد و مکانیزاسیون فعالیت ها در راستای افزایش تولید در آب های داخلی و ساحلی و افزایش صید در آبهای ساحلی می باشد.
به منظور تحقق این اهداف نسبت به تهیه تفاهم نامه و موافقتنامه با معاونت راهبردی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و تلفیق منابع با بانک عامل جهت اخذ تسهیلات مصوب اقدام می گردد که نهایتا جهت اخذ تحصیل اعتبار ، جدول توزیع استانی تهیه وبه اداره شیلات استان ها جهت جذب ابلاغ می گردد.
موارد پوشش جهت زیر بخش شیلات و آبزیان:
- فعالیت های آبزی پروری (تکثیرو پرورش ماهیان گرمابی ،سردآبی ،میگو ، ماهیان زینتی ، خاویاری و پرورش ماهی در قفس)
- صید و صیادی (نوسازی و خرید و تجهیز شناور)
- تجهیزو تکمیل ناوگان حمل و نقل و نگهداری آبزیان
- ایجاد فعالیت های آبزی پروری
- تجهیز و نوسازی مراکز عرضه بهداشتی آبزیان
درخواست تسهیلات ابتدا از طریق متقاضیان در استان با مراجعه به ادارات کل شیلات استان و سازمان جهاد استان و معرفی متقاضیان (بعد از تامین اعتبار از منابع اعتباری استانی و ملی) به بانک عامل انجام می گیرد.

1- ارائه درخواست رسمی
2- ثبت درخواست و تکمیل مدارک
3- تایید مدارک ارائه شده
4- استعلامات و بررسی
5- بازدید کارشناسی
6- صدور مجوز