پرش به محتوای اصلی

غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک (برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه)

عنوان خدمات غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک (برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت
نام دستگاه مادر سازمان بهزیستی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شناسایی و نیازسنجی نیازهای معلولین در سطح روستاها و شهرهای کوچه از طریق تسهیلگران محلی