پرش به محتوای اصلی

غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان توسط بهزیستی

عنوان خدمات غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان توسط بهزیستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت
نام دستگاه مادر سازمان بهزیستی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تولد, آموزش
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص , تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این برنامه دارای 3 سطح غربال، تشخیص و مداخله می باشد که هریک می بایست به ترتیب در زمان های پیش از یک ماهگی، 3 ماهگی و 6 ماهگی انجام شود دراین برنامه نوزاد در بدو تولد در واحدهای غربالگری شنوایی که عمدتاً در زایشگاه ها مستقر می باشند، تحت آزمون TEOAE قرار گرفته و در صورت مشکوک بودن ظرف مدت 2 تا 4 هفته این آزمون با دستگاه AABR مجدداً تکرار می گردد . سپس موارد مشکوک برای ارزیابی های تشخیصی به سطح دوم برنامه یعنی مراکز شنوایی سنجی ارجاع داده می شوند . درصورت تایید تشخیص شیرخوار با برگه ارجاع به سطح سوم برنامه جهت انجام مداخلات طبی و توانبخشی به مراکز مربوطه هدایت می شود.