پرش به محتوای اصلی

غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم توسط بهزیستی

عنوان خدمات غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم توسط بهزیستی
آدرس وبگاه autism.behzisti.net
نام دستگاه اجرایی غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت
نام دستگاه مادر سازمان بهزیستی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این خدمت به منظور غربالگری اختلالات طیف اتیسم در کودکان 2 تا 5 ساله و تشخیص و مداخله در این اختلالات پیش بینی شده است. آزمون غربالگری از طریق بروشورهای آموزشی در اختیار خانواده ها قرار گرفته و در صورت وجود علائم مثبت، آزمون تشخیصی اجرا و در صورت قطعی شدن وجود اختلال در کودک، نسبت به تدوین برنامه مداخله ای در مرکز روزانه غیردولتی و در منزل برای کودک اقدام خواهد شد.