پرش به محتوای اصلی

ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی

عنوان خدمات ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی
آدرس وبگاه https://www.behzisti.ir
نام دستگاه اجرایی خدمات روزانه بهزیستی
نام دستگاه مادر سازمان بهزیستی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بیماران
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مراکز درمان اختلال مصرف مواد مخدر یا روان‌گردانی است که به‌صورت روزانه، خدمات دارویی به ‌شیوه درمان سم‌زدایی و یا درمان نگهدارنده، و خدمات درمان غیردارویی را به افراد با اختلال مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان ارائه ‌دهد.