پرش به محتوای اصلی

صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

عنوان خدمات صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی
نام دستگاه مادر سازمان بهزیستی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

قبل از دریافت پروانه فعالیت ، متقاضیان ایجاد مراکز غیردولتی ، موظف به دریافت موافقت اصولی از سازمان می باشند.