پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات نظارت بر شرکت های واگذار شده
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان خصوصی سازی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین خریداران سهام شرکت های واگذار شده
مدارک لازم قراردادهای منعقده فی مابین سازمان خصوصی سازی و خریدار
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری مصوب شماره 143/2/89/هـمورخ 17/5/1389 هیات واگذاری -قرارداد فی مابین خریدار و سازمان خصوصی سازی -قوانین بودجه سنواتی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (حضوری) - (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

تایید درخواست های صدور مجوز ارائه شده از طرف شرکت های واگذار شده

1-ابلاغ قرارداد واگذاری
2-اعلام اسامی بنگاه های واگذار شده(به صورت کنترلی) به سازمان ثبت اسناد و املاک(به منظور نظارت بر فروش املاک بنگاه) و بانک مرکزی(به منظور نظارت بر اخذ تسهیلات)
3- بررسی درخواست های صدور مجوز شامل:مجوز تغییر سرمایه - مجوز تغییر اساسنامه - مجوز ثبت صورتجلسات - مجوز اخذ تسهیلات - مجوز فروش،ترهین و توثیق اموال و ارائه گزارش به هیئت عامل
4-بررسی و اتخاذ تصمیم در هیئت عامل
5-صدور مجوز درخواستی از سوی خریدار