پرش به محتوای اصلی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

عنوان خدمات ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی
آدرس وبگاه https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ساماندهی مشاغل خانگی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

متقاضیان پس از ثبت نام و تایید توسط دستگاه اجرایی شهرستان و ادارت کل استانها و دریافت مجوز انجام کار جهت اخذ تسهیلات به بانک معرفی می گردند و پس از بررسی و تایید توسط بانک تسهیلات به آنان پرداخت می گردد.

G2B دولت به کسب و کارها