پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

عنوان خدمات صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی
آدرس وبگاه https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/Default2.aspx
نام دستگاه اجرایی ساماندهی مشاغل خانگی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در این خدمت متقاضیان پس از ثبت نام و تایید توسط دستگاه اجرایی شهرستان و ادارات کل استانها موفق به دریافت مجوز جهت انجام کار میشوند و پس از به اتمام رسیدن تاریخ اعتبار مجوز مجددا توسط دستگاه اجرایی و ادارات کل استانها بررسی می گردند و در صورت تایید مجوز آنان تمدید میگردد.

G2B دولت به کسب و کارها