پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تعیین تعرفه خدمات صنفی ، بازرگانی ، عمومی و زیربنایی و ...
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین واحدهای ارایه کننده خدمات دستگاه های ذیربط در حوزه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه ها شورای اقتصاد دستگاه های بازرسی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی
مدارک لازم ارایه اسناد و مدارک مرتبط با هزینه های واحدهای خدماتی در حوزه های مختلف شامل صورتهای مالی، اسناد هزینه ای، انجام بازیدهای میدانی و ....
قوانین و مقررات بالادستی بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجم و تصمیمات ستاد هدفمندی و کارگروه تنظیم بازار و...
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

محاسبه تعرفه خدمات صنفی، بازرگانی و عمومی

1- وصول درخواست تعیین تعرفه خدمات 2-اخذ اسناد و مدارک مرتبط 3-بررسی و تعیین گزارش لازم 4- انعکاس نتایج بررسی ها به حوزه های تصمیم گیر