پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

عنوان خدمات صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی
آدرس وبگاه https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/Forms/FrmInfo1.aspx
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات کاریابی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز برای کاریابی های خارجی

G2B دولت به کسب و کارها