پرش به محتوای اصلی

صدور تائیدیه جوجه ‏ریزی واحدهای پرورش طیور

عنوان خدمات صدور تائیدیه جوجه ‏ریزی واحدهای پرورش طیور
آدرس وبگاه https://semak.maj.ir
نام دستگاه اجرایی صدور تائیدیه جوجه ‏ریزی واحدهای پرورش طیور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین پرورش دهندگان طیور کشور
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص , تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

واحدهای پرورش طیور به منظور جوجه ‏ریزی موظفند تائیدیه جوجه ‏ریزی از معاونت بهبود تولیدات دامی استان و اتحادیه ذیربط نمایند تا برنامه ریزی کلان تولید گوشت مرغ کشور زیر نظر معاونت امور تولیدات دامی صورت پذیرد