پرش به محتوای اصلی

صدور و تمدید جواز تاسیس کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور و تمدید جواز تاسیس کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
نام دستگاه مادر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی