پرش به محتوای اصلی

صدور و تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور و تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
نام دستگاه مادر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی