پرش به محتوای اصلی

انتقال مجوز تاسیس مراکزDHI

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انتقال مجوز تاسیس مراکزDHI
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
نام دستگاه مادر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی