پرش به محتوای اصلی

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

عنوان خدمات تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور
آدرس وبگاه https://sakht.mcls.gov.ir/Default.aspx
نام دستگاه اجرایی تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تامین اجتماعی
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بازنشستگی زودهنگام بعلت اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

G2G دولت به دولت