پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور اجازه‌نامه تغییرات ثبتی شرکت‌های تعاونی اعتبار

مدارک برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌های تعاونی اعتبار پس از تایید و ممهور شدن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک مرکزی ارسال و تاییدیه ثبتی مجامع درصورت انطباق با مفاد دستورالعمل ناظر در بانک مرکزی صادر می‌شود.