پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور اجازه‌نامه تأسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار

بر اساس تکالیف قانونی مندرج در ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اجازه‌ تاسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صادر می‌شود.