پرش به محتوای اصلی

شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهری

عنوان خدمات شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و فرآورده های كشاورزی
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی