پرش به محتوای اصلی

انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی

عنوان خدمات انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی
آدرس وبگاه https://pub.sums.ac.ir/pub.php
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشجویان
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی، به انتشار آثار ارزنده در حوزه علوم پزشکی ، دانشگاه با توجه به بودجه مصوب و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به ارائه تسهیلات ، و اطلاع رسانی مناسب در این راستا نموده است و همواره سعی بر این است که ضمن رعایت قوانین و مقررات ابلاغی و بر اساس رسالت دانشگاه به صورت سالانه عملکرد مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.
1- هدف :
هدف این است که با افزایش رشد کیفی و کمی کتب منشره دانشگاه ، دسترسی اساتید و دانشجویان به آخرین دستاوردهای علمی آسانتر گردیده و موجبات زیر فراهم گردد:
• کمک به اشاعه وترویج علوم و فنون در زمینه های مختلف به ویژه علوم پزشکی.
• کمک به افزایش دانش اعضای هیئت علمی، دانشجویان و اندیشمندان ، سایر افراد جامعه