پرش به محتوای اصلی

پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی

عنوان خدمات پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی
آدرس وبگاه http://articles.sums.ac.ir/
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشجویان
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این خدمت عبارت است پرداخت پاداش انتشار مقاله به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. برای دریافت این خدمت، دانشجو می بایست مطابق با مفاد آیین نامه فعلی جایزه انتشار مقاله در مجلات برتر، در یکی از مجلات معتبر مقاله منتشر کرده باشد. وی در صورتی مشمول این خدمت می شود که مقاله وی حاصل از طرح پژوهشی مصوب در یکی از دانشگاه ها و یا با همکاری یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نوشته شده باشد.
در این خدمت تعامل با دانشجو به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه جایزه انتشار مقاله صورت می گیرد.
گزارش گیری از طریق سامانه جایزه مقالات انجام می گیرد.