پرش به محتوای اصلی

نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان

عنوان خدمات نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر, آموزش
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

نظارت بر فعالیت و عملکرد خدمات فرهنگی دستگاه های اجرایی در جهت ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی.در همین راستا طبق دستورالعمل های شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سوی وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی کشور ابلاغ میگردد، این دستورالعمل ها به صورت مرتب برای کلیه دستگاه های اجرایی ارسال و در بازه های زمانی مشخص، به صورت رسمی و در طول سال از طریق گزارش گیری و بازرسی های سر زده مورد ارزیابی قرار می گیرند و نتایج آن به وزارت کشور منعکس می شود. لازم به ذکر است این بازرسی ها و ارزیابی ها در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی انجام می شود. در زمینه حقوق شهروندی نیز بر اساس منشور حقوق شهروندی و دستورالعمل 9 گانه آن اقدام به ابلاغ آن و به کلیه دستگاه های اجرایی می شود و بازرسی ها و گزارش گیری های آن مانند عفاف و حجاب انجام می شود. به طور کلی، دفتر امور اجتماعی و غرهنگی، نقش سیاست گذاری و نظارت بر کلیه دستگاه های اجرایی در زمینه تمام مسائل فرهنگی را طبق دستورالعمل ها و مصوبه های مرتبط به عهده دارد.