پرش به محتوای اصلی

تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی

عنوان خدمات تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین سرمایه گذاران بخش حقیقی و حقوقی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص , سایر
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های اشتغالزای روستایی و بررسی و تصویب طرح ها پس از ابلاغ و تخصیص سالانه تسهیلات اشتغالزای روستایی که بر اساس تفاهم نامه هایی که از سوی ریاست جمهوری ( معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور) ابلاغ می گردد با هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی و فرمانداریها و بانک عامل پس از انجام فرآیندها و تصویب در کمیته فنی که به ریاست دفتر امور روستایی و شوراها می باشد اقدام می گردد