پرش به محتوای اصلی

راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی

عنوان خدمات راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم, شورا ها, دهیاری ها
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

خدمت رسانی به مردم درخصوص بهداشت عمومی درروستاها با درنظرگرفتن مصوبات کشور در مبحث پسماند روستایی یا تخصیص های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین سیاست های راهبری استان در زمینه ساماندهی پسماند روستایی به ویژه در نقاط خاص فعالیت های نظیر آموزش تخصیص برای پروژه های مطالعه شده یا طرح های معرفی شده از شهرستان ها توسط فرمانداری ها هماهنگی لازم برای عملیاتی شدن آن انجام می پذیرد.

G2G دولت به دولت