پرش به محتوای اصلی

ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان

عنوان خدمات ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین شهرداری ها, مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ابلاغ دستور العمل های عمرانی، خدماتی، اعتباری، مالی و اداری، در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان

G2C دولت به مردم