پرش به محتوای اصلی

تایید بودجه شهرداری ها

عنوان خدمات تایید بودجه شهرداری ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین شهرداری ها
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تاييد بودجه شهرداري ها