پرش به محتوای اصلی

تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها

عنوان خدمات تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین شهرداری ها
رویداد خدمت آموزش, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهياري ها