پرش به محتوای اصلی

تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر

عنوان خدمات تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین شهرداری ها
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور ابلاغ حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر