پرش به محتوای اصلی

تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر

عنوان خدمات تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر, تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تاييد عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر