پرش به محتوای اصلی

تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور

عنوان خدمات تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین شهرداری ها
رویداد خدمت کسب و کار, بازنشستگی, سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت, رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور