پرش به محتوای اصلی

امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی

عنوان خدمات امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی
آدرس وبگاه http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-search.pl
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشجویان
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این خدمت عبارت است از فراهم آوردن امکان "امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی" برای
افراد مشمول استفاده از منابع و خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز. افراد برای استفاده از این خدمت می بایست در یکی از کتابخانه‏های دانشگاه عضو شده باشند.
در خدمت فوق، تعامل با خدمت گیرنده به صورت حضوری انجام می گیرد. فرد متقاضی امانت موظف است برای دریافت خدمت شخصا به کتابخانه مراجعه نماید.
گزارش گیری و بازبینی امانت، با استفاده از نرم افزار کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز (کوها) انجام می شود.