پرش به محتوای اصلی

ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی

عنوان خدمات ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی
آدرس وبگاه http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-search.pl
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشجویان
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این خدمت عبارت است از فراهم آوردن دسترسی کاربران (اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان) دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منابع اطلاعاتی علمی به صورت الکترونیک و از طریق اینترنت. در این خدمت، تعامل با خدمت گیرنده به صورت غیر حضوری، از راه دور و از طریق اینترنت انجام می گیرد. گزارش گیری دسترسی خدمت گیرندگان به منابع علمی علوم پزشکی، برای بعضی پایگاه های اطلاعاتی در قالب میزان استفاده آن ها از پایگاه ها انجام می شود. در خصوص برخی پایگاه ها شناسه و رمز عبور گزارش گیری در اختیار کارشناسان گروه کتابخانه ها و تامین منابع علمی و در خصوص برخی دیگر، گزارش گیری توسط وزارت خانه انجام و در قالب گزارش ارزشیابی سالانه دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود.